មើលឫកពាមនុស្សស្រី

វិធីងាយៗសម្រាប់មើលលក្ខណៈឫកពាមនុស្សស្រី របស់ចាស់ៗពីដើម

ច្រមុះធំ បង្ហាញនូវសប្បុរសធម៌

ច្រមុះតូច បង្ហាញ អត្តទត្ថភាព(អត្មានិយម)

ច្រមុះខើច បង្ហាញនូវចិត្តស្រាលឆាប់ខឹង

មាត់ធំ  បង្ហាញ នូវចរិតកាមគុណ

មាត់តូច បង្ហាញនូវចរិតរឹងរូស

បបូរមាត់ស្តើង បង្ហាញនូវចរិតមិនរវល់អ្វីទាំងអស់

បបូមាត់ក្រាស បង្ហាញនូវចរិតចូលចិត្តនឹងស្នេហា

ចង្កាវែងជ្រុង បង្ហាញនូវគំនិតចង្អៀតចង្អល់

ចង្កាស្រួចកោង បង្ហាញនូវស្មារតីក្លាហានស្មោះស្ម័គ្រឯចំណែកមនុស្សប្រុសវិញខ្ញុំរកក្បួនមើលពុំបាន

Advertisements
%d bloggers like this: