មានអ្វីនៅភូមិក្រាំងលាវ

ព្រលានយន្តហោះយោធា ដែលខ្មែក្រហមបង្ខំមនុស្សធ្វើដោយដៃ ពីឆ្នាំ ១៩៧៦ ១៩៧៩

តារាងវិលជុំ ទទឹង ៤៣ ទៅ ៦០ម៉ែត្រ និងផ្លូវរត់សងខាង ១២៣៩១ ម៉ែត្រ

ផ្លូវចូលទៅព្រលាន និងផ្លូវចូលទៅកាន់រូងភ្នំ កន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកយន្តហោះ

ផ្លូវរត់នៅក្នុងព្រលាន

វត្តបល្ល័ងរង្សី ភូមិកំពង់លាវ ឃុំកំពង់លាវ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង   ដែលជំនាន់បារាំង ហៅថាភូមិតិរច្ឆាន

សប្បុរសជនជួយកសាងរបងវត្ត

ចេតីយ៌ របស់រេស៊ីដង់បារាំង ឈ្មោះប៉ាដេស ដែលគ្មានការអភិរក្ស និងជួសជុល

សម្រាប់ទុកជាប្រវត្តិឱ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយ

Advertisements
%d bloggers like this: